Pár slov o historii našeho včelařského spolku

 

Jak vznikl v Morkovicích včelařský spolek

 

Před založením včelařského spolku v Morkovicích byla část morkovských včelařů ve zdouneckém včelařském spolku, který byl založen již v roce 1908. Podle informací při vzpomínce 60 letého trvání včelařského spolku v roce 1973 ještě žil Alois Stěpánek, který byl posledním nejstarším členem, kteří spolek v roce 1913 zakládali.

 

Přítel Alois ŠTĚPÁNEK

Zakládající člen včelařského spolku
pro Morkovice a okolí, který se
zůčastnil schůze při příležitosti 60 let
jeho založení v roce 1973 
jako čestný předseda

 

Podnět k založení včelařského spolku pro Morkovice a okolí dal kaplan P. Antonín Přecechtěl, který se dále zasloužil o výstavbu rodinných domků, šlo zejména o vyřízení subvence u Zemského úřadu v Brně. Dosud je pojmenovaná jedna z ulic jeho příjmením ulice PŘECECHTĚLOVA.

 

Ze zápisu z ustavující schůze, která se konala dne

9. listopadu 1913

 

Naschůzi bylo přitomno 13 nadšených včelařů z Morkovic a okolí, kteří se rozhodli založit včelařský spolek jako pobočku Zemského ústředního včelařského spolku pro Markrabství moravské. Na základě stanov požádali Zemské ústředí včelařského spolku, aby zařídilo povolení stanov od politického úřadu.

 

Včelaři, kteří založili včelařský spolek pro Morkovice
a okolí

 

Kaplan P. Antonín Přecechtěl, František Brabec, Jan Adamčik, Josef Bleša, Jan Stašek z Pornic, František Kouřil ze Slížan, František Štěpánek ml. František Štěpánek st., Jakub Lejsal ze Slížan, Antonín Jablunka, Alois Štěpánek, František Bleša, Michal Foltýn.

 

Do přípravného výboru byli zvoleni

 
František Štěpánek z Cimburka předseda
Jakub Lejsal ze Slížan  místopředseda
František Brabec jednatel
František Štěpánek z Nového světa pokladník

        

Zvolený výbor písemně požádal Zemský ústřední včelařský spolek v Brně o povolení spolku pro Morkovice a okolí. Žádost o povolení spolku se nedochovala. Žádosti bylo vyhověno a již 4. prosince 1913 byla Zemským ústředím včelařského spolku dána odpověď a schváleny stanovy pro nově zřízený spolek.

 

Doklady o založení včelařského spolku v Morkovicích

 

Zápis

z ustavující schůze

Dopis

povolení založení spolku:
Zemský ústřední spolek včelařský v Brně

Zápis č. 1

Sepsaný o schůzi včelařského pobočného spolku
v Morkovicích ze dne 18. prosince 1913.

Petice za ochranu pravého přírodního medu

(digitalizované kopie dokladů naleznete v pravém sloupci)